Mikä on Hausjärvi-Seura

Juhlavuosi 2018 – Hausjärvi Seura 70 vuotta !

Hausjärvi-Seura  –  Avain kotiseutumme historiaan

Yhdistyksen nimi on Hausjärvi-Seura ry ja se toimii Hausjärven kunnan alueella.

 Hausjärvi seuran logo

Hausjärvi-Seuran ry:n symbolin on suunnitellut ja toteuttanut Erkki Tenhunen. Symbolin aiheina ovat Salpausselän suora selkäviiva sekä siitä poikkevat suppa- eli lukkosyvänteet.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen tekemällä toimenpiteitä luonnonsuojelun, maisemanhoidon ja rakennetun ympäristön hyväksi. Kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen sekä museotoiminnan kehittäminen on oleellinen osa Hausjärvi-Seuran toimintaa.

Yhdistys toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen edustajana kotiseututyössä ja vaikuttaa päätöksentekoon. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Hausjärvi-Seura toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä kotiseututyössä.

Yhdistys seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia, harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää tutkimus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa, edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristän vaalimista. Yhdistys on vahvasti mukana tukemassa museotoimintaa ja paikallista kotiseutuarkistoa.

Yhdistys järjestää vuotuisesti kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä. Paikallisten koulutusten järjestäminen, alueellinen ja omaan toimintaansa koskevien asioiden tiedottaminen kuuluu yhdistyksen toimenkuvaan. Yhdistys on yhteistyössä Suomen Kotiseutuliitto ry:n, Hämeen Helmoliitto ry:n ja Hämeen maakunnan liitto ry:n kanssa.

Yhdistyksen jäsenenä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseninä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous. Seuralla on tällä hetkellä 263 jäsenmaksun maksanutta jäsentä  (v. 2016).

Liity Hausjärvi-Seuran jäseneksi

Jäsenmaksu vuonna 2018 on vain 10 euroa.
Voit liittyä jäseneksi ilmoittamalla siitä Esko Ihalaiselle, esko.ihalainen(at)kolumbus.fi tai
puh. 040 581 6041.