Historia

 

Kotiseututyö eri muodoissaan puhutti hausjärveläisiä 1930-luvulta lähtien, mutta asian muotoutuminen oli antanut odottaa itseään, kunnes se otettiin esille tosimielessä Hausjärven nuorisojärjestöjen yhteistyöneuvottelussa marraskuun 28. päivänä 1948 Haminankylän Kotipirtissä. Kokouksen koollekutsusta huolehtivat kunnan nuorisotyölautakunta ja Haminankylän Nuorisoseura.

Perustaminen ja alkuvaiheet

Kaksi asiaan innostunutta kotiseutumiestä, pastori, myöhemmin rovasti Aarre Keravuori ja nuoriso-ohjaaja, myöhemmin asessori Ilmari Rinne olivat paneutuneet asiaan ja laatineet kokouksen käsittelyyn sääntöehdotuksen, jonka koolla olleet 140 edustajaa pitäjän 30 järjestöstä hyväksyivät. Hausjärven Kotiseutuyhdistys ry. aloitti toimintansa.

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli herättää kotiseudun väestössä mielenkiintoa kuntamme menneisyyteen ja kehittämiseen, aikaansaada pitäjänmuseo, ylläpitää ja kehittää sitä sekä työskennellä arvokkaan kansanperinteen esille ottamiseksi ja vaalimiseksi.

Jäsenhankintaa suoritettiin alkuvuosina vireästi. Siitä osoituksena vuonna 1962 kirjattiin jäsenmääräksi 463 maksanutta jäsentä. Kun kyläasiamiesten ote herpaantui, vähenivät jäsenmaksut ja jäivät lopulta keräämättä, mutta silti yhdistys toimi. Jäsenmaksujen kerääminen aloitettiin vuoden 1990 tienoilla uudelleen ja nykyisin on seurassa 270 maksanutta jäsentä.

Nimi muuttuu

Vuosikokouksessa 1954 muutettiin yhdistyksen nimeksi Hausjärvi-Seura, mikä oli epävirallisesti käytössä vuoden 1988 sääntöuudistukseen saakka, jolloin viralliseksi nimeksi tuli Hausjärvi-Seura ry.

Perustamisestaan saakka seura on ollut jäsenenä maakunnallisessa Hämeen Heimoliitossa ja valtakunnallisessa Suomen Kotiseutuliitossa. Nämä kolme porrasta: paikallinen, maakunnallinen ja valtakunnallinen tukevat, täydentävät, avustavat ja ohjaavat toinen toistaan niin pienissä kuin suurten linjojen asioissa.